Luisa Azevedo – ‘I want magic’

Luisa Azevedo’s beautiful Instagram account “I don’t want realism. I want magic“.

Luisa Azevedo, I want magic, photomontage

Luisa Azevedo – I want magic