Luisa Azevedo – “I want magic”

Luisa Azevedo’s beautiful Instagram account “I don’t want realism. I want magic“.

Luisa Azevedo, I want magic, photomontage

Luisa Azevedo – I want magic